Sygdom

Alle børn bliver syge af og til og har ekstra specielle krav til pasningen.

Det er derfor vigtigt at barnet bliver passet af en voksen, som barnet kender

rigtig godt og i den situation er det kun mor og far der duer.

Barnet skal kunne deltage i aktiviteter f.eks lege ude eller tage med på udflugt.

 

En hovedregel er, at syge børn ikke må komme i dagpleje med en smitsom

sygdom og må først komme igen, når barnet ikke længere smitter.

Modstandskraften er ikke så stor og har større risiko for at redde sig en helt ny

sygdom.

Del siden